Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem powstało 33 lata temu. Założyli go byli więźniowe w celu

Cele TOnO

Towarzystwo powstało ponad ćwierć wieku temu, 25 stycznia 1983 roku z inicjatywy byłych więźniów KL Auschwitz, którzy postanowili podjąć różnorodne działania, aby zachować pamięć o tragicznych wydarzeniach z czasów istnienia niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu. W ciągu minionego ćwierćwiecza działacze TOnO, nie tylko byli więźniowie, ale również ludzie interesujący się historią KL Auschwitz, w większości urodzeni już po wojnie, zrobili wiele, aby temu zapobiec. Celem Towarzystwa jest szeroko pojęta opieka nad byłym hitlerowskim obozem zagłady Auschwitz-Birkenau, działalność oświatowa i popularyzatorska, mająca za zadanie zachowanie i utrwalanie w szerokich kręgach społeczeństwa, przede wszystkim wśród młodzieży, pamięci o obozie koncentracyjnym i obozie zagłady Auschwitz-Birkenau oraz innych miejscach pamięci narodowej. Celem towarzystwa jest również roztaczanie opieki nad byłymi więźniami KL Auschwitz-Birkenau i innych hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Dorobek TOnO w tym zakresie jest pokaźny.

Jerzy Sawicki nowym prezesem TOnO

W dniu 18 stycznia 2014 r., w 69. rocznicę ewakuacji więźniów z KL Auschwitz, odbył się IX Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, którego działacze od trzydziestu lat zajmuje się zachowaniem pamięci o tragicznej historii obozu oświęcimskiego. Zakończyła się kadencja dotychczasowego Zarządu tej organizacji i z piastowanych stanowisk ustąpili: prezes Mirosław Domin i wiceprezes Stefania Kozioł, której za długoletnią pracę i zaangażowanie delegaci Zjazdu nadali tytuł Honorowego Prezesa Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Od prawej: prof. dr Jacek Wilczur, Mirosław Domin i Stefania KoziołOd prawej: prof. dr Jacek Wilczur, Mirosław Domin i Stefania Kozioł Nowym prezesem został Jerzy Sawicki, przedstawiciel oddziału warszawskiego TOnO, którego ojciec był więźniem KL Neuengamme i wojny nie przeżył. Siedziba tej organizacji w najbliższym czasie zostanie przeniesiona z Oświęcimia do Warszawy. Jerzy Sawicki (pierwszy z lewej)Jerzy Sawicki (pierwszy z lewej) Przeprowadzone zmiany zostały wymuszone sytuacją, w której obecnie znalazło się Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem. Na ten temat prof. dr Jacek Wilczur z warszawskiego oddziału powiedział: TOnO powinno być wspierane przez władze państwowe, ponieważ ta organizacja, podtrzymuje wiedzę i pamięć o losie, jaki zaplanowali dla narodu polskiego niemieccy naziści. Niestety, tak nie jest. Po zakończeniu obrad Delegaci IX Zjazdu TOnO złożyli kwiaty pod Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku nr 11.
Zarząd Główny TOnO mail: zg@tono.org.pl